Skip to main content
 

Πολιτική για την Ποιότητα & την Περιβαλλοντική Διαχείριση

Βασικός στόχος του Ενιαίου Διαχειριστικού Συστήματος της MAGNA FACILITY SERVICES αποτελεί η δημιουργία βάσης για την διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διεργασιών της, έχοντας πάντα ως γνώμονα την συνεχή ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών της στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Για την υλοποίηση των παραπάνω η Διοίκηση υποστηρίζει και εφαρμόζει αδιάλειπτα τις βασικές αρχές και τους κανόνες που διέπουν το Ενιαίου Διαχειριστικού Συστήματος της Εταιρίας καθιερώνοντας αντικειμενικούς σκοπούς για την Ποιότητα & την Περιβαλλοντική Διαχείριση, βασιζόμενη στην αμέριστη και εποικοδομητική συνεργασία τόσο των εργαζομένων της όσο και των συνεργατών της.

Οι βασικές αρχές έτσι όπως αυτές εκφράζονται μέσα στις διαδικασίες του Ενιαίου Διαχειριστικού Συστήματος της Εταιρίας είναι:

 • Η τήρηση προδιαγεγραμμένων απαιτήσεων των πελατών όπως αυτές έχουν συμφωνηθεί μέσω γραπτών συμβάσεων / συμφωνιών με σκοπό την αύξηση της ικανοποίησής τους.
 • Η συνεχής υποστήριξη του πελάτη μετά την παροχή υπηρεσίας καθώς και η εποικοδομητική συνεργασία με το σύνολο των συνεργατών.
 • Η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού.
 • Η διερεύνηση αιτιών των μη συμμορφώσεων ή των παραπόνων και ο περαιτέρω καθορισμός διορθωτικών ενεργειών.
 • Την επίτευξη των στόχων ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης που θέτει η Εταιρία καθώς και την ανασκόπηση τους σε τακτά χρονικά διαστήματα
 • Την συχνή ανασκόπηση και αναθεώρηση, εφόσον χρειαστεί, της διαχείρισης επικινδυνότητας της Εταιρίας
 • Οι αρχές του Συστήματος καθώς και οι αντικειμενικοί σκοποί για την ποιότητα, ανασκοπούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα από την
 • Διοίκηση της Εταιρίας προκειμένου να προσαρμόζονται στις νέες ανάγκες και εξελίξεις της αγοράς, των νομοθετικών απαιτήσεων αλλά και στην επίτευξη του στόχου για συνεχή βελτίωση των λειτουργιών της Εταιρίας.

Μέσα από τις συνεχείς ανασκοπήσεις των παραπάνω η Διοίκηση βρίσκεται σε συνεχή αναζήτηση για τον εντοπισμό τόσο ανθρώπινων όσο και υλικοτεχνικών αναγκών. Η Διοίκηση δεσμεύεται για την παροχή των απαιτούμενων πόρων για την κάλυψη των αναγκών, έτσι όπως αυτές προκύπτουν και διαμορφώνονται από τις υφιστάμενες καταστάσεις, στο μέγιστο των δυνατοτήτων της.

Όλα τα τμήματα της MAGNA FACILITY SERVICES έχουν την ευθύνη να ανταποκρίνονται, να αφομοιώνουν και να εφαρμόζουν τις διαδικασίες που απαιτεί το Ενιαίο Διαχειριστικό Σύστημα μέσα από τις καθημερινές δραστηριότητες τους.

Επίσης, αποτελεί ευθύνη της Διοίκησης της MAGNA FACILITY SERVICES να εξασφαλίζει ότι η Πολιτική Ποιότητας & Περιβαλλοντικής Διαχείρισης είναι κοινοποιημένη, κατανοητή και εφαρμόσιμη από το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρίας, με απώτερο σκοπό τη συνεχή, σταθερή ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας της με αταλάντευτη προσήλωση στις αρχές της και την διαρκή προσφορά στους πελάτες της προϊόντων και υπηρεσιών αρίστης ποιότητας.

Ο Γενικός Διευθυντής

 

Πολιτική για την Διαχείριση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

Βασικός στόχος του Ενιαίου Διαχειριστικού Συστήματος της Εταιρίας «MAGNA FACILITY SERVICES», η οποία παρέχει υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων, αποτελεί η δημιουργία βάσης για τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διεργασιών της, έχοντας πάντα ως γνώμονα τη συνεχή ικανοποίηση των προσδοκιών και των αναγκών των ενδιαφερόμενων μερών της στο μέγιστο δυνατό βαθμό, με τρόπο τέτοιο, ώστε να προάγει την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, ενώ παράλληλα συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη και ελαχιστοποιεί το Περιβαλλοντικό της αποτύπωμα. Η Διοίκηση της Εταιρίας δεσμεύεται για τη συνεχή βελτίωση του Διαχειριστικού Συστήματος, του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της Εταιρίας καθώς και για την υλοποίηση κάθε δυνατού μέτρου και μέσου για την εξάλειψη των τραυματισμών και ατυχημάτων κατά την παροχή υπηρεσιών.

Οι βασικές αρχές έτσι όπως αυτές εκφράζονται μέσα στις διαδικασίες του ΕΔΣ της Εταιρίας, είναι:

 • Η τήρηση των νομοθετικών, κανονιστικών διατάξεων και άλλων απαιτήσεων που διέπουν τη λειτουργία της, όσον αφορά την παροχή υπηρεσίας, το περιβάλλον και την υγεία και ασφάλεια στην εργασία
 • Η τήρηση προδιαγεγραμμένων απαιτήσεων των πελατών όπως αυτές έχουν συμφωνηθεί μέσω γραπτών συμβάσεων / συμφωνιών με σκοπό την αύξηση της ικανοποίησής τους
 • Η εποικοδομητική συνεργασία με το σύνολο των προμηθευτών / συνεργατών
 • Η προώθηση ανοικτού διαλόγου και ενημέρωσης των ενδιαφερομένων μερών σε πνεύμα ειλικρινούς και αμοιβαίου σεβασμού
 • Η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού και ενθάρρυνσή του για την ενεργό συμμετοχή του, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, στην βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος και σε δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας στον τομέα δραστηριότητας του
 • Η διερεύνηση αιτιών των μη συμμορφώσεων ή των παραπόνων και ο περαιτέρω καθορισμός διορθωτικών ενεργειών.
 • Ο εντοπισμός και η αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων που προκύπτουν από τις λειτουργικές δραστηριότητες της Εταιρίας και η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση αυτών
 • Ο συστηματικός εντοπισμός, αξιολόγηση και έλεγχος των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των κινδύνων για την Υγεία Και Ασφάλεια που προκύπτουν από τις δραστηριότητες της.
 • Η συνεχής βελτίωση των Περιβαλλοντικών επιδόσεων της και η πρόληψη της ρύπανσης του Περιβάλλοντος
 • Η ελαχιστοποίηση και ορθολογική διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων της και η συνεχής προσπάθεια για την αύξηση των προς ανακύκλωση αποβλήτων, έναντι αυτών που διατίθενται προς απόθεση καθώς και η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων
 • Η κοινοποίηση στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με την Περιβαλλοντική της επίδοση στους σχετικούς φορείς, τους συνεργάτες της και την κοινότητα, εφόσον ζητηθεί.
 • Η παροχή των απαιτούμενων πόρων για την εφαρμογή του ΕΔΣ, Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία της Εταιρίας και για την επίτευξη των Σκοπών & Στόχων για την Ποιότητα, το Περιβαλλοντικών και την Υγεία & ασφάλεια στην εργασία.

Οι αρχές του Συστήματος καθώς και οι αντικειμενικοί σκοποί, για την ποιότητα, το περιβάλλον και την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, ανασκοπούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τη Διοίκηση της Εταιρίας προκειμένου να προσαρμόζονται στις νέες ανάγκες και εξελίξεις της αγοράς, των νομοθετικών απαιτήσεων αλλά και στην επίτευξη του στόχου για συνεχή βελτίωση των λειτουργιών της Εταιρίας.

Μέσα από τις συνεχείς ανασκοπήσεις των παραπάνω η Διοίκηση βρίσκεται σε συνεχή αναζήτηση για τον εντοπισμό τόσο ανθρώπινων, όσο και υλικοτεχνικών αναγκών. Η Διοίκηση δεσμεύεται για την παροχή των απαιτούμενων πόρων για την κάλυψη των αναγκών, έτσι όπως αυτές προκύπτουν και διαμορφώνονται από τις υφιστάμενες καταστάσεις, στο μέγιστο των δυνατοτήτων της.

Όλα τα τμήματα της Εταιρίας «MAGNA FACILITY SERVICES» έχουν την ευθύνη να ανταποκρίνονται, να αφομοιώνουν και να εφαρμόζουν τις διαδικασίες που απαιτεί το Διαχειριστικό Σύστημα μέσα από τις καθημερινές δραστηριότητες τους.

Επίσης, αποτελεί ευθύνη της Διοίκησης της Εταιρίας «MAGNA FACILITY SERVICES» να εξασφαλίζει ότι η Πολιτική Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία είναι διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος, κοινοποιημένη, κατανοητή και εφαρμόσιμη από το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρίας, με απώτερο σκοπό τη συνεχή, σταθερή ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας της, με αταλάντευτη προσήλωση στις αρχές της και τη διαρκή προσφορά στους πελάτες της υπηρεσιών αρίστης ποιότητας.

 

Διευθύνων Σύμβουλος